Vanliga frågor

Vad kostar det att vara med i facket?

https://handels.se/bli-medlem/vad-kostar-det/

När blir jag fastanställd? Hur länge kan man vara i poolen?

Anställningsformen i poolen heter allmän visstid. Du kan arbeta 2 år i en allmän visstidsanställning innan du blir tillsvidareanställd. Detta är dock inte helt enkelt då endast arbetade dagar räknas in i anställningstiden och även tid i vikariat räknas separat. Om du är i poolen kan du prata med din gruppchef om hur många anställningsdagar du har. Kom in till fackklubben om du vill ha mer information.

Övertid

Hur mycket övertid kan jag jobba?

Du kan arbeta max 50 timmar övertid per kalendermånad och 200 timmar övertid per år. Ersättningen ser du under fliken Frågor och svar – lönetillägg.

Kan chefen förbjuda mig att jobba över pga mitt snitt?

Övertiden förfogar arbetsgivaren ensidigt om och vi har inga avtal som reglerar vem som får jobba. Din chef kan alltså bestämma nästan hur som helst om du få jobba övertid eller ej. Chefen får dock inte neka dig övertid på någon av diskrimineringslagens grunder.

Måste jag jobba över?

Nej, så länge inte arbetsgivaren beordrar övertid. Något de väldigt sällan gör. Om chefen säger att det är beordrad övertid vill vi i fackklubben gärna veta det.

Får chefen kolla på mina siffror i systemet?

Handels menar att företaget endast får använda systemet för att kolla amin och aktiv tid i lönegrundande och arbetsledande syfte. I dagsläget då vi inte har ett ackord menar vi att det inte finns grund till att titta på amin och aktiv tid för att ha individuella uppföljningssamtal.

Kan chefen kräva att jag ska göra 60 amin och 85% aktiv tid?

Nej. Det är däremot en fråga om anställningstrygghet och i vissa fall arbetstid. Som tillsvidareanställd kan du inte bli uppsagd endast med hänvisning till lägre än 85% aktiv tid och 60 amin. Arbetsgivaren har dock tvångsförflyttat fast personal från morgon- och kvällspasset med hänvisning till amin och aktiv tid.

Arbetsgivaren kan dock avsluta personal i poolen som inte presterar som de vill genom att inte förlänga deras anställning. Detsamma gäller i vikariat när vikariatets tid löpt ut.

Hur gör jag om jag tror att jag har fått fel på lönen?

Kontakta din gruppchef om du vet att du har fått fel. Om du är osäker på om det är fel eller inte vill diskutera frågan med din chef kan du komma in på fackkontoret.

Vad kostar A-kassan?

Medlemsavgiften är 132 kronor per månad.

När kan jag få ersättning från A-kassan?

När du har jobbat i minst 6 månader med minst 80 timmar per kalendermånad under det senaste året. Det krävs att du varit medlem i 12 månader för att få rätt till inkomstbaserad ersättning, annars gäller grundersättning upp till 8000 kr.