Årsmöte 2018

Mobilvänligare sida

Post                       Mandattid     Valberedningens förslag      Övriga nominerade
Vice ordförande          2 år                    Andreas Wedeby                          Osman Yilmaz
                                                                                                                           Petter Pettersson
                                                                                                                           Michael Ghebrealfa
                                                                                                                           Hamid Pouyandeh

Sekreterare                   2 år                    Viktoria Östrand                        Josef Hernandez

Kassör                            2 år                   Alireza Ghanaat                          Ahmad Dashtbozorg

Ledamot                         2 år                 Lars-Åke Karlsson                       Alim Mohamed
                                                                                                                          Ahmad Shadmonfaat    
                                                                                                                          Hassan Al-Fathi                                                                                                                                        Faraydoun Karim
                                                                                                                          Eskander Akbari

Ungdomsorganisatör     1 år              Pouya Dehghan                             Musa Köse                        (fyllnadsval)  

Suppleant                       1 år                Shwan Saradj                                 Viktoria Östrand
                                                                Seid Alajbegovic                            Josef Hernandez
                                                                Jörgen Mäkinen                            Roger Karamagi
                                                                Mikael Olsson                                Toni Savolainen
                                                                Johan Ryding-Berg                       Magnus Brifors
                                                                Jani Hakala                                     Shirvan Ahmad                                                                                                                                         Tuna Baran                                                                                                                                                 Mike Uwimana              

Huvudskyddsombud     3 år            Malin Gauffin                                  Francis Ngarariga

Skyddsombud kväll        3 år           Susanne Sällström                          Stefan Eriksson                                                                              Naholm Endale                               Saman Fatah
                                                              Rafi Houdi                                       Akoh Dokaniy
                                                              Johnny Svensson                           Suleman Mahmoud
                                                                                                                         Malin Johansson
                                                                                                                         Mehmet Akalin                                                                                                                                         Ali Samhani                                                                                                                                               Abrar Anwar

Skyddsombud Morgon/Dag   3 år      Bernadeta Stanisz                    Francis Ngarariga
                                                                   Michael Johansson                  Fred Ndebesa
                                                                   Jörgen Strindér                        Timur Ahtam
                                                                   Thomas Kornerud                   Charbel Yonuo
                                                                   Hakim Baram                           Burhan Mohamud
                                                                                                                        Ali Mohammed Salah
                                                                                                                        Joseph Haddad                                                                                                                                          Malin Gauffin                                                                                                                                            Marian Bobak                                                                                                                                            Mukrian Kaulos

Skyddsombud dag/morgon    2 år         Ayo Bouls                                                                              (Fyllnadsval)

Skyddsombud NFC                3 år           Sarah Nyström                                                                                                                                          Niklas Steisjö

Revisor                                     2 år            Joakim Åkerlind

Avdelningsmötesombud ordinarie    1 år     
(Repombud ordinarie)                          Andreas Wedeby                     Hamid Pouyandeh                                                                               Osman Yilmaz                          Josef Hernandez 
                                                                   Viktoria Östrand                     Seid Alajbegovic 
                                                                   Cissi Berg                                  Jani Hakala
                                                                   Tor Ellingen                             Lars-Åke Karlsson                                                                                                                                     Michael Ghebrealfa                                                                                                                                   Ahmad Shadmonfaat  
Avdelningsmötesombud ersättare     1 år     
(Repombud ersättare)                         

 

 

Mobilvänligare sida

Valberedningen