Styrelsens ansvarsområden 2017

Tor: Ordförande

Osman: Information, Rehab

Viktoria: Information

Andreas: Information/hemsidan, Rehab

Dalshad: Studier, Försäkringsfrågor

Emma: Ungdomsfrågor, Jämnställdhet, Integration, Diskriminering.

Hamid: Jämnställdhet, Integration, Diskrimenering.

Hassan: Medlemsrekrytering/introduktion, Medlemsvård.

Lars-Åke: Rehab

Cissi: Rehab

Alain: Jämnställdhet, Integration, Diskrimenering.

Shirvan: Rehab, försäkringsfrågor.

Jani: Medlemsrekrytering/introduktion, Medlemsvård.

Josef: Medlemsrekrytering/introduktion, Medlemsvård.

 

Tillbaka till styrelsen