Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen:

Så funkar det:

Ersättning utöver a-kassa.

  • Den högsta ersättning som betalas ut från arbetslöshetskassan är 910 kronor per dag. Det motsvarar 80 procent av en inkomst på 25 025 kronor, vilket är ersättningstaket som riksdagen fastställt.

Inkomstförsäkringen fyller på…

  • …så att du som har lön över 25 025 kronor får arbetslöshetsersättning som motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt. Ersättningen från inkomstförsäkringen är inte skattepliktig.

Om du tjänat under 25 025 kronor

  • får du ingen ersättning från inkomstförsäkringen.

Hur mycket får du om du blir arbetslös? Testa här!

Vem omfattas?

  • För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös.

Om du blir arbetslös

  • Om du får ersättning från Arbetslöshetskassan har du rätt till ersättning från försäkringen.
  • Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

http://handels.se/medlem/forsakringar/inkomstforsakring/