Hemförsäkring

Hemförsäkringen innehåller dessa skydd:

Skydd för dina saker

 • Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar.

Stöld och skadegörelse

 • Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga.
 • Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation.
 • Speciella regler gäller för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner.

Brand och blixt

Gäller för skada..

  • ..genom brand
  • ..genom blixt
  • ..genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan                      elektrisk maskin eller apparat
  • ..genom explosion, men inte genom sprängningsarbete
  • ..som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
  • ..som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

Översvämning och läckage

 • Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

Hushållsmaskiner och mat i frys

 • Du kan få ersättning om till exempel kylen, frysen eller tvättmaskinen går sönder. Om dessutom tvätten som låg i maskinen och maten som låg i frysen blir förstörd, får du ersättning för den också. Undantag gäller för mat i kyl.

Reseskydd

 • Under resans första 45 dagar gäller det i hela världen för stöld och vissa andra skador på ditt resgods upp till 40 000 kronor.
 • Du kan också få ersättning för till exempel läkarvård eller andra merkostnader när du är utomlands.
 • Om du ska resa längre tid än 45 dagar rekommenderas en separat reseförsäkring.

Krisskydd

 • Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för (exempelvis om du blir rånad eller överfallen) kan vi även hjälpa dig med, som högst, 10 behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut.
 • Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.

Ansvars-, överfalls och rättsskydd

 • Om du råkar skada någon annan, eller själv blir utsatt för våld, kan du få ersättning från försäkringen.
 •  Om du krävs på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker gäller ansvarsförsäkringen.
 • Blir du själv utsatt för våld innebär överfallsskyddet att du kan få ersättning för dina personskador.
 • Om du blir indragen i en rättstvist innebär rättsskyddet att du kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.

Flyttskydd

 • När du ska flytta så är dina saker försäkrade på både den gamla och den nya adressen under en övergångsperiod på 30 dagar.

Bortaskydd – ersättning upp till 40 000 kr

 • Bortaskyddet gäller dina saker som förvaras på annan adress än den som anges i försäkringsbeskedet och ger upp till 40 000 kronor i ersättning vid varje skadetillfälle. Exempel kan vara saker du förvarar i ditt fritidshus eller har med dig utanför bostaden