Kollektivavtalets försäkringar

Vi arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal. Tack vare det är du försäkrad på detta sätt, oavsett om du är medlem eller inte:

 

Sjukdom 

Ersättningen är ett komplement till ersättningen som du får från Försäkringskassan.

 • Du kan få en ersättning om du varit sjuk mer än 14 dagar.
 • Försäkringen börjar gälla när du varit anställd i sammanlagt 90 dagar.
 • Du ska även ha en sjukpenninggrundande inkomst bestämd av försäkringskassan.

 

Arbetsskada

Du kan få ersättning för:

 • Olycksfall på arbetet
  Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett
  föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet
 • Olycksfall under färd till eller från arbetet
  Exempel: du cyklar omkull på väg till arbetet
  -För skador som uppkommer vid trafik med trafikförsäkringspliktigt fordon omfattas inte arbetsskadeförsäkringen utan trafikförsäkringen.
 • Arbetssjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO-förteckningen (besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig)

 

Dödsfall

Det finns ett engångsbelopp till efterlevande samt                                                   begravningshjälp till dödsboet att hämta ut.

Vem kan få ersättning?

 Grundbeloppet är ersättning som betalas till förmånstagarna:

 • Make/maka/registrerad partner
 • Sambo
 • barn

I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet.

Barnbelopp är en kompletterande ersättning som kan betalas till förmånstagare:

 • barn till den avlidne som är under 21 år

Begravningshjälp går direkt till dödsboet.

Ändra förmånstagare – om du vill ändra förmånstagare måste du skicka en skriftlig anmälan till AFA.

 

Graviditetspenning/Föräldraledighet                

När du arbetar sätter arbetsgivaren in pengar till din tjänstepension, vilket de inte gör när du har graviditetspenning eller är förärldraledig. Den här försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension.                   

Försäkringen gäller om du:

 • får graviditets eller föräldrapenning från Försäkringskassan

och om du:

 • har en sjukpenninggrundande inkomst bestämd av försäkringskassan.

 

Om du har frågor kring dessa försäkringar, fråga någon av försäkringsrådgivarna. Annars har lönekontoret blanketterna som ska fyllas i. Går även att fylla i via nätet.