Rehab

Vad är rehabilitering?

Som sjukskriven behöver man ibland stöd för att kunna börja arbeta igen. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av olika slag som ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga.

Det är viktigt att din rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt. Det är på din egen arbetsplats som de bästa förutsättningarna finns för att din rehabilitering ska lyckas. Du känner redan till verksamheten och kan få stöd av dina arbetskamrater och de fackliga företrädarna.

Vem ansvarar för rehabiliteringen?

Det är i första hand din arbetsgivare som ansvarar för att utreda ditt behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är också arbetsgivaren som ska se till att rehabiliteringen kommer i gång och ansvarar för de rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras på eller i anslutning till din arbetsplats.

Försäkringskassan har ett övergripande ansvar för att samordna åtgärderna och se till att dina behov tillgodoses.

Exempel på rehabiliteringsåtgärder:

 • Anpassning av arbetsplatsen
 • Arbetshjälpmedel
 • Ändrade arbetsuppgifter
 • Omplacering
 • Ändrade arbetstider
 • Arbetsträning
 • Utbildning.

Olika myndigheter har också ansvar för olika områden inom rehabiliteringen.

 • Sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen.
 • Arbetsförmedlingen eller arbetsgivaren har ansvaret för de arbetslivsinriktade åtgärderna.
 • Kommunen ansvarar för de sociala åtgärderna.

Har jag också ett ansvar?

Du ansvarar för att lämna de upplysningar som behövs och vara delaktig i utredningen och planeringen av din rehabilitering. Du ska naturligtvis också efter bästa förmåga delta i rehabiliteringen.

Facklig representant

Tänk på att du alltid har rätt att ha med dig en facklig representant vid möten med arbetsgivare, försäkringskassan och andra aktörer. Ansvariga för rehabfrågor i klubben är under 2019: Andreas Wedeby (kväll), Osman Yilmaz (dag), Cissi Berg (dag), Lars-Åke Karlsson (morgon), Tor Ellingen (dag), Dalshad Abdulrahim(kväll) och Jörgen Mäkinen (kväll)

Alla parter som på något sätt är inblandad i rehabiliteringsutredningen har tystnadsplikt.

Att tänka på inför ett Rehabsamtal

 • Du har rätt att ta med dig vem du vill på rehabmötet. Du som är medlem i facket har rätt att ta med dig en facklig representant.
 • Kom inte till facket för sent! Ju tidigare vi kommer med i processen, desto större är chansen att vi kan göra nytta!
 • Det är viktigt att se till att allting dokumenteras ordentligt. Skriv tillbudsrapporter, spara dokument från läkaren.
 • Fundera i förväg. Vad tycker du skulle vara den bästa lösningen på din situation?

Det finns tidsbegränsningar i sjukförsäkringen och det är därför viktigt att rätt saker blir gjorda i tid. Vänta inte för länge utan kontakta oss på en gång!

 • Under de första 90 dagarna som du är sjukskriven har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete hos din arbetsgivare.
 • Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.
 • Efter 180 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden. Det gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ett arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180. Det gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Den totala tiden för rehabiliteringen är max 12 månader. Efter det bedöms man antingen ha viss arbetsförmåga och ska söka nya jobb eller så får man en tillsvidare sjukersättning.

Hur funkar det på Coop?

Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att göra en Rehabiliteringsutredning när du som medarbetare har sjukfrånvaro vid:

 • Fler än sex sjukfrånvarotillfällen under en tolvmånaders period.
 • Sjukfrånvaro som är längre än fyra veckor.
 • Om du själv begär det.

Som medarbetare är man skyldig att aktivt delta i sin rehabilitering.

 • Du ska komma med egna förslag på åtgärder.
 • Du ska fullfölja de åtgärder som överenskommits
 • Varje rehabiliteringsåtgärd är individuellt anpassad.

På Broterminalen arbetar vi med ”tidig rehab”. Detta innebär att din chef tar ett samtal med dig.

 • Vid tredje dagens sjukfrånvaro- chef ringer upp medarbetare för för avstämning
 • Vid sjukfrånvaro tre gånger på 6 månader- chefen har dokumenterat samtal.
 • Vid sjukfrånvaro 4 gånger på 6 månader-dokumenterat samtal med åtgärdsplan och tid för uppföljning.

Samtalet med din närmaste chef är till för att:

 • Utreda vad orsaken till frånvaron beror på
 • Utreda vad du som medarbetare kan vidta för att öka närvaron.
 • Utreda vad företaget kan hjälpa till med för att minska frånvaron.
 • Utrednings blankett fylls i där ni dokumenterar vad som överenskommits.

Det företaget kan hjälpa till med kan till exempel vara: hjälpmedel, behandling eller Rehab- styrketräning, medicinsk bedömning via Previa, arbetsprövning eller arbetsträning via beslut från Försäkringskassan.

Samarbetspartner vid rehabiliteringsutredningen:

 • HR stöd till chefen och kontaktperson till Previa
 • Previa, företagshälsovård, medicinska bedömningar av läkare, sköterska, ergonom och stödsamtal hos beteendevetare.
 • Kiropraktor finns tillgänglig på terminalen, bistår med hjälpmedel, behandling och träning. Bokar tid för besök gör man i receptionen
 • Försäkringskassan, främst vid långtidssjukfrånvaro. Sedan 2007 gör även Försäkringskassan en rehabiliteringsutredning. Försäkringskassan kan också besluta om eventuell arbetsträning för återgång i arbete.

Länkar som kan vara bra att ha:

Försäkringskassan – vägen tillbaka
Information från a-kassan