Lönetillägg

Tillägg för obekväm arbetstid (OB)

 • måndag – lördag        20.00 – 06.00         70%
 • måndag – fredag        06.00 – 07.00         40%
 • måndag – fredag        17.30 – 18.00          40%
 • måndag – fredag        18.00 – 20.00         50%
 • lördag                          06.00 – 12.00         70%
 • lördag                          12.00 – 24.00        100%
 • söndag och helgdag   00.00 – 24.00        100%
 • måndag                       00.00 – 06.00        100%

Som helgdag räknas även midsommar, jul och nyårsafton.

Övertidsarbete

 • De 2 första timmarna efter ordinarie arbetstids slut          50%
 • Före ordinarie arbetstids början samt annan övertid         70%
 • Söndag och helgdagar                                                              100%