För dig under 30

LO har tagit fram ett nytt tvärfackligt utbildningspaket för unga under 30 år. Där lär du dig mer om facket och hur du kan vara med och påverka. Du får dessutom lära känna unga medlemmar från andra fackförbund som du kan utbyta värdefulla erfarenheter med.

Kurserna riktar sig både till medlemmar och blivande medlemmar. Ta gärna med en arbetskamrat eller en kompis som du tycker ska bli medlem i facket eller som kanske redan är det.

Alla kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Du har rätt enligt lagen att få ledigt från ditt jobb för att gå facklig utbildning.

LO Ung-kurser består av fem delar som ska läsas i följande ordning:

Del 1. Ung – om facket

Del 2. Ung – om samhället

Del 3. Ung – om global rättvisa

Del 4. Ung – om främlingsfientlighet

Del 5. Ung – om försäkringar. Den här delen är fristående och kan läsas när som helst.

LO-Ungkurserna i Stockholm anordnas av LO-distriktet i Stockholms län. Läs mer om kurserna under respektive rubrik nedan.

 

Om Facket

Första kursen i paketet som LO anordnar. Den handlar om hur ett fackförbund fungerar, hur ett kollektivavtal fungerar, rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden samt hur man påverkar sin fackliga organisation och arbetsplats.

Om samhället

Andra kursen där du bland annat får lära dig om Facklig ideologi, rätten till ett värdigt arbetsliv ordning och rättvisa samt facklig kamp. OBS! Du måste gå Om facket eller motsvarande innan.

Om global rättvisa

Tredje kursen som handlar fackliga och mänskliga rättigheter i resten av världen samt om hur vi själva kan bidra till positiv utveckling. OBS! Du måste gå Om facket eller motsvarande innan.

 

Om främlingsfientlighet

Kursen handlar bland annat om allas lika värde och rätten att vara olika.

Om försäkringar

Kursen handlar om de försäkringar som ingår i ditt medlemskap.

 

 

 

Om någon av kurserna verkar intressant kontakta Dalshad Abdulrahim eller någon annan i klubben.

Mer information om kurserna och anmälan via internet finns här.