Angående Drogtester.

Förhandlingarna mellan Handels och arbetsgivaren angående införande av slumpmässiga drogtester är avslutade. En överenskommelse mellan parterna har ej kunnat uppnås. Arbetsgivaren har meddelat att man avser fatta beslut i enlighet med presenterat förslag.

Läs mer om detta på forumet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.