Monthly Archives: November 2013

Ny VD för Coop Sverige AB

Styrelsen i Kooperativa Förbundet har utsett Sonat Burman-Olsson till ny VD för Coop Sverige AB. Läs mer om detta i forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ny VD för Coop Sverige AB

Fastighetsaffär klar

Som tidigare kommunicerats har KF som strategi att renodla verksamheten till dagligvarukedjan Coop. Idag har ett stort och viktigt steg tagits i samband med att KF:s fastighetsbolag KF Fastigheter AB avyttrar sju stora handelsplatser. Läs mer om detta i forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fastighetsaffär klar

Resultat oktober månad

Resultat ny lönemodell för september samt oktober månad. Läs mer om detta i forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Resultat oktober månad