Monthly Archives: March 2013

Glad Påsk!

Önskar Lagerklubben!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Glad Påsk!

Information Ny Lönemodell.

Arbetet med den nya lönemodellen fortskrider i positiv och kreativ anda. Vi har nu kommit så pass lång i arbetet att vi har kunnat fastställa datum för omröstning. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Information Ny Lönemodell.

Helgdag som infaller på Söndag

Det  har varit olika turer kring vad det är som gäller på helgdag som infaller på en söndag. Vi är nu överens med arbetsgivaren om vilka riktlinjer som ska gälla. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Helgdag som infaller på Söndag

Angående artikeln i Enköpingsposten.

Angående artikeln i  Enköpingsposten 2013-03-04 om Coop Logistiks framtida terminalstruktur. En översyn av logistikstrukturen pågår ständigt, detta för att säkerställa en kostnadseffektiv logistik i framtiden. Det är viktigt att betona att det i dagsläget inte är några beslut fattade av KF styrelse. Läs mer om … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Angående artikeln i Enköpingsposten.