Monthly Archives: January 2012

Arbetsrotation

Arbetet med att få igång en systematisk arbetsrotation pågår för fullt. Målsättningen är att vi ska skapa en effektiv och flexibel verksamhet där de tyngre arbetsuppgifterna ska fördelas så rättvist som möjligt mellan alla kollektiva medarbetare. fokus just nu ligger … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Arbetsrotation

Ackord

Diskussioner pågår med företaget om hur vi ska gå vidare i frågan. vi diskuterar just nu hur en tillfällig lösning skulle kunna se ut på FC. Ackordet på NFC är uppsagt av arbetsgivaren och går ut den 18:e januari. Det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ackord