Monthly Archives: November 2011

Uppstart förhandling ackord

Idag har vi träffats för ett inledande möte kring det uppsagda ackordet på Foodcenter. Läs mer på forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uppstart förhandling ackord

Fackexpeditionen

Fackexpeditionen flyttar till den gamla lokalen f rom 2011-11-09.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fackexpeditionen