Monthly Archives: October 2011

Arbetsrotation

Vi har nu tillsammans med företaget kommit överens om principerna för arbetsrotation på terminalerna Bro och Västerås. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Arbetsrotation

Fredagkväll

Är du intresserad av att arbeta fredagkvällar  i framtiden ? Detta är i så fall helt och hållet frivilligt och dina arbetsuppgifter kommer att i huvudsak bestå av kringfunktioner. Dina nya arbestider om du väljer att arbeta på fredagkvällar blir … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fredagkväll

Uppsägning av gällande ackordssystem Nonfood

Arbetsgivaren har sagt upp samtliga gällande ackordsavtal för varuflöde Nonfood fr o m den 18 oktober 2011. Uppsägningstiden är 3 månader.  Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uppsägning av gällande ackordssystem Nonfood

Inhyrning på coop bryter mot avtalet

http://www.handelsnytt.se/inhyrning-pa-coop-bryter-mot-avtalet

Posted in Uncategorized | Comments Off on Inhyrning på coop bryter mot avtalet

Acord/premiegrupp

Vi har som vi nämnde på klubbmötet senast tillsatt en ackord/premiegrupp som ska titta på olika lösningar för ett framtida ackord/lönesystem på FC. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Acord/premiegrupp

Julen 2011

Vi har fått en del frågor om vad det är som gäller under jul och nyårshelgen. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Julen 2011