Monthly Archives: September 2011

Anmälan av inkomst till Handels

Vet du inte vad du ska ange för inkomst eller arbetstid till Handels nu när brevet om detta kom? Kolla forumet under fliken Handels.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Anmälan av inkomst till Handels

Varslet hävs i Clab Bro och Västerås

Clab häver de varsel som lades i våras som berörde 100 medarbetare i Bro och 40 i Västerås. För att säkra konkurrenskraften utvecklar och stärker Clab istället åtgärdsprogrammet för att minska kostnaderna för kunderna, effektivisera arbetet och därmed säkra en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Varslet hävs i Clab Bro och Västerås

Innestående extra ledighetsdagar

Vi är överens med arbetsgivaren om en lösning på denna fråga. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Innestående extra ledighetsdagar

Varselinformation från förhandlingsdelegationen Broterminalen 2011-09-14

Dagens förhandlingar har fokuserat på hur vi tillsammans ska kunna klara av vår nuvarande situation och våra framtida utmaningar för att skapa stabilitet samt en bra och säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren har under mötet presenterat ett förslag på bemanningsstruktur och en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Varselinformation från förhandlingsdelegationen Broterminalen 2011-09-12

Arbetet med att fastställa nivå på grundbemanning och varsel pågår fortfarande. Nytt datum för förhandlingar onsdag den 14 september. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppsägning av gällande ackordssystem Foodcenter

Samtliga ackordslönesystem på Foodcenter är uppsagda med en uppsägningstid på tre månader. Ackordslönesystemen på Foodcenter slutar således gälla 2011-12-05. Läs mer om detta på forumet.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Varselinformation från förhandlingsdelegationen Broterminalen 2011-09-05

På dagens varselöverläggningar diskuterade parterna nivå för grundbemanning och varselnivå. Nästa möte är bokat till måndag den 12 september. Läs mer om detta på forumet

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Varselförhandlingar

Under fredagen har varselöverläggningarna återupptagits för Bro terminalen. Dessa överläggningar kommer att fortsätta på måndag.

Posted in Uncategorized | Leave a comment