Monthly Archives: March 2011

Nya turer kring arbetstiderna

Den centrala förhandlingen gällande arbetstider som var tänkt att hållas Fredag den 1 april är inställd på arbetsgivarens begäran. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Varselinformation från förhandlingsdelegationen Broterminalen 2011-03-29

I avvaktan på förhandlingar som förs på övergripande nivå kommer de lokala förhandlingarna att förskjutas något i tiden. Nästa förhandlingstillfälle för Handels och transports lagerklubbar blir måndag den 4 april. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbetstider

Vi har nu fått ett datum för den centrala förhandlingen gällande nya arbetstider. Fredag den 1 april på KFO. Läs mer om detta på forumet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Varselinformation från förhandlingsdelegationen Broterminalen 2011-03-24

– Lokala förhandlingar har inletts mellan arbetsgivare och fack. – För att säkerställa korrekta anställningstider kommer medarbetare anställda efter 2008/2009 att kontaktas för att verifiera anställningstid. – Förhandlingarna fortsätter: Torsdag den 31 mars med Handels lagerklubb och transportklubb. Måndag den … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Schemalagda röda dagar

Arbetsgivaren har nu utnyttjad sin rätt enligt kollektivavtalet och schemalagt 6 röda dagar fram till februari 2012. Man kommer givetvis inte bli tvungen att jobba alla dessa dagar. Vi har också fått möjligheten att ta ut de dagar man jobbar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Info om semesteröverenskommelse

Om företaget kommer till dig med ett papper om semestertilldelning och vill att du skriver på att du har tagit del av detta, så är detta frivilligt att skriva på. Vi på klubben rekommenderar att du som medlem i facket … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden 2011

Jyrki Koivisto  –   Ordförande Osman Yilmaz –  Vice ordförande och sammankallande för rehab och jämställdhet Daniel Eriksson –  Rehab och jämställdhet Victoria Karlsson –  Rehab och jämställdhet Lars-Åke Karlsson – Lönesystem och ackord Andreas Wedeby – Sekreterare och informationsansvarig Jonas Sällström … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Semester 2011

Vi är INTE överens med företaget om den semesterutläggning som dem har informerat om idag den 8 mars! Det vi är överens om är att arbetsgivaren ska ta hänsyn till familjeförhållanden i planeringen. Vi är också överens om möjligheten om … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment