Category Archives: Uncategorized

Rösta om lönemodellen. torsdag 20 juni

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rösta om lönemodellen. torsdag 20 juni

Infoblad april

Tredje numret

Posted in Uncategorized | Comments Off on Infoblad april

Infoblad mars

Infoblad mars   Mars månads infoblad (som egentligen skrevs i februari)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Infoblad mars

Info från valberedningen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Info från valberedningen

Infoblad september

Klubb 748 infoblad sep

Posted in Uncategorized | Comments Off on Infoblad september

mars månads infoblad

Posted in Uncategorized | Comments Off on mars månads infoblad

Infoblad februari

Posted in Uncategorized | Comments Off on Infoblad februari

Valberedningen 2018

Posted in Uncategorized | Comments Off on Valberedningen 2018

Resultat lönemodell december månad fastställt.

Läs mer om detta i forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Resultat lönemodell december månad fastställt.

Resultat lönemodell november månad fastställt.

Läs mer om detta i forumet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Resultat lönemodell november månad fastställt.